Wiele osób zastanawia się ile będzie wynosić ich emerytura z reguły wyliczenia są bardzo pesymistyczne. Warto wziąć sprawę w swoje ręce i założyć indywidualne konto emerytalne, na którym sukcesywnie będziemy gromadzić oszczędności zapewniające nam godne życie na emeryturze.
Indywidualne konto emerytalne

IKE (indywidualne konto emerytalne)

IKE jest indywidualnym kontem emerytalnym, które funkcjonuje od 20 kwietnia 2004 r. na mocy ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (Dziennik Ustaw Numer 116, pozycja 1205 z 24.05.2004). Oprócz I filara - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz II filara Funduszu Emerytalnego stanowi dodatkowe zabezpieczenie naszej emerytury, które jest bardzo korzystne między innymi pod względem podatkowym.

Nasze konto IKE możemy założyć w zakładzie ubezpieczeń na życie, w funduszu inwestycyjnym w banku lub za pomocą podmiotu, który prowadzi działalność maklerską.

Podstawowe zasady korzystania z konta IKE:

  • konto może założyć każdy, kto ukończył szesnaście lat, mieszka w Polsce i płaci podatek od dochodów w Polsce,
  • nasze oszczędności można wpłacać tylko na jedno konto IKE, ograniczenia takie zostały wprowadzone, aby uniknąć nadużyć związanych z tym, że środki wpłacane na konto są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych. Złamanie tej zasady może doprowadzić do wszczęcia postępowania karno skarbowego,
  • kolejnym ograniczeniem jest wielkość wpłacanych sum na nasze konto. Wpłata nie może być większa niż 150% średniego miesięcznego wynagrodzenia, które jest ustalane na każdy rok osobno,
  • minimalna kwota wpłaty na IKE nie jest określona w ustawie i zależy tylko od instytucji, w której znajduje się nasz rachunek,
  • wypłata środków z rachunku może nastąpić, gdy osiągniemy wiek 60 lat lub nabędziemy uprawnienia emerytalne i przekroczymy granicę 55 lat pod warunkiem, że dokonywaliśmy wpłat na konto przez pięć dowolnych lat lub dokonaliśmy ponad połowy wpłaty kapitału w ostatnich pięciu latach.. Zgromadzone pieniądze mogą być oczywiście również wypłacone po śmierci osoby oszczędzającej przez osobę do tego uprawnioną,
  • w przypadku wcześniejszej wypłaty pieniędzy nie ma żadnych konsekwencji a wypracowany zysk zostanie pomniejszony o wartość podatku, czyli 19%. Dzięki takim rozwiązaniom pieniądze zgromadzone na rachunku IKE mogą stanowić zabezpieczenie kredytu,
  • zgromadzone środki można przenieść do innej instytucji uprawnionej za pomocą wypłaty transferowej.

Powyżej przedstawiliśmy podstawowe zasady funkcjonowania rachunków IKE, dokładne wytyczne znajdą Państwo w umowie zakładając konto w wybranej instytucji prowadzącej IKE.


Admin Login

Login 
Password 
 

Zestawienie produktów finansowych:

Produkty bankowe